MÁRCIUS

A keresztény hit bizakodást ad – hirdetik meggyőződéssel a tarjáni katolikus németek. Vallásosságukat és életfelfogásukat az őseiktől kapták örökül. Az első német telepesek a 18. század első felében érkeztek a faluba, és az Esterházy család „házi építészének“ tervei nyomán már hamarosan templomépítésbe fogtak. A településen és annak határában számos szakrális emlék hirdeti az Istenbe vetett bizalmukat. A településen található egy Máriaoszlop is, amely az egykori Szalczinger család tragédiájának állít emléket. Az eset részleteit ezen az állomáson Ön is megismerheti.