Irodalom- és képjegyzék

Képjegyzék

Táblák

  1. tábla

Szekszárdi lakosság-összeírás részlete (1740)

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára

 

  1. tábla

Szekszárd központja a 19. században

Forrás: Szabó, Géza (2016): Szekszárd alsóvárosi tér-képek. Szekszárd: Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület (Szekszárd alsóvárosi emlékek II.) p. 38. és https://maps.arcanum.com nyomán

 

  1. tábla

A takácscéh mesterlevele 1776-ból

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Néprajzi Gyűjtemény (Ltsz.: 01.5.17.) Fotó: Retkes Tamás

 

A takács céh ládája

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Néprajzi Gyűjtemény (Ltsz.: 35.6.1) Fotó: Retkes Tamás

 

Hepp Mihály esztergályos (balra) és Prantner István cipész (jobbra) műhelyeik előtt (1934)

Forrás: Szalontai Józsefné, Szekszárdi időkapszula (https://www.facebook.com/szekszardiidokapszula/photos/pb.100064046593095.-2207520000./122687669772589/?type=3)

 

Az evangélikus templom harangjai felszentelés előtt (1928)

Forrás: Szekszárdi Evangélikus Gyülekezet

 

A szekszárdi evangélikus templom harangja

Fotó: Retkes Tamás

 

  1. tábla

A Szent János és Pál kápolna alapítóinak névsora a német nyelvű alapító okirat (1778) alapján

Forrás: Gaál, Zsuzsanna (2009): Szent János és Pál kápolna. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárdi füzetek 3.) p. 5-6.

 

Irgalmasrendi apácák a kápolna előtt

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Újkortörténeti Fotógyűjtemény (Ltsz.: 2012. 01.53)

 

  1. tábla

Miramare kastély Trieszt közelében 1910

Forrás: Fortepan, fotóadományozó: Magyar Földrajzi Múzeum, Diagyűjtemény (https://fortepan.hu/hu/photos/?id=95038)

 

Liszt Ferenc (1811-1886)

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Újkortörténeti Fotógyűjtemény (Ltsz.: 1980.6.1)

 

Báró Augusz Antal (1807-1878)

Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. 49. sz.

 

  1. tábla

Pünkösdi fesztivál

Fotó: Gottwald Károly

 

A Szekszárdi Német Baráti Kör kórusa az országos svábbálon 1981-ben Budapesten

Forrás: Moizes család

 

Klézli János és felesége sz.: Müller Éva kakasdi viseletben, 1981

Forrás: Klézli család

 

Meghívó a batyus bálra (1936)

Forrás: Fritz József

 

Szünet a bálban (1938)

Forrás: Fritz József

 

A Magyarországi Német Színház nézőtere

Fotó: Mártonfai Dénes

 

  1. tábla

A szekszárdi szarkofág (2-3. század) másolata a szőlőábrázolással

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Fotó: Retkes Tamás

 

Pincesor a Szekszárdi borvidéken

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Történeti Archív Fotógyűjtemény (Ltsz.: 2000.6.26)

 

Szekszárdi présház

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Történeti Archív Fotógyűjtemény (Ltsz.: F.1962)

 

Szüret a Szekszárdi borvidéken

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Történeti Archív Fotógyűjtemény (Ltsz.: 2019.11.176.13)

Szekszárdi szüretelők

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Történeti Archív Fotógyűjtemény (Ltsz.: 1984.219.10)

 

Szekszárdi puttonyos

Forrás: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Történeti Archív Fotógyűjtemény (Ltsz.: Marth013)

 

Vezetőfüzet

1.

A Fritz család történetének fordulópontjai térképen ábrázolva

Forrás: Fritz József

 

2.

Tormay Károly (Krennmüller) (1804-1871)

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tormay_K%C3%A1roly?fbclid=IwAR2FZOMXA-JRvRkSjpxj6VgmtLCDep4wIZKd9OQxuDzDLl0ahZ590rRacZ8

 

3.

A bátaapáti evangélikus templom nagyharangja „Der Gott ist unsere Hilfe 1900” felirattal (a harang súlya 321 kg)

Forrás: Bajkó Ferenc, Magyar Harangok Honlapja (https://magyarharangok.hu/bataapati.html)

 

4.

A Szent János és Pál kápolna oltára

Fotó: Retkes Tamás

 

5.

Liszt idézet

Forrás: https://wmmm.hu/varmegyehaz-kiallitasok/kiallitasok/liszt-emlekkiallitas/

7.

Borozás közben

Forrás: Fritz József

Irodalomjegyzék

 

Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Andrásfalvy, Bertalan (1957): A vörösbor Magyarországon. Néprajzi Értesítő 39. S. 49–69.

Balázs Kovács, Sándor ­­­– Deli, Erzsébet (1999): Kézművesek, népi iparművészek Tolna megyében. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Boros, Károly (2003): Szekszárdi borok. Budapest: Kossuth Kiadó

Ékes, László (Hg.) (2010): Szent János és Pál kápolna Szekszárd. Szekszárd: Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület

Ékes, László – Gottwald, Károly (2005): Fesztiválos szekszárdi pünkösdök. Szekszárd: Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület

Fuksz, Márta (2020): A bikavér múltja és jelene. A bikavér, a kadarka és a kékfrankos szerepe a Szekszárdi borvidéken. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 42. S. 461–493.

Fuksz, Márta (2014): Családi tradíció és hagyományalkotás öt szekszárdi borászcsalád életében. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 36. S. 547–575.

Fuksz, Márta (2016): A Tolna vármegyei hegyközségi articulusok és a Szekszárdi Közalapítványi Uradalom hegybéli rendtartása 1839-ből. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 38. S. 467–502.

Gaál, Zsuzsanna (2009): Szent János és Pál kápolna. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárdi füzetek 3.)

Hadnagy, Albert – Prahács, Margit (1969): Liszt szekszárdi kapcsolatairól. In: Puskás, Attila (Hg.): Tanulmányok Tolna megye történetéből 2. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács Levéltára. S. 219-265.

  1. Balogh, János (Hg.) (1989): Szekszárd város történeti monográfiája I. Szekszárd: Szekszárd Város Tanácsa

Kurucz, Rózsa (2012): A német nemzetiség értékei és emlékjelei Tolna megyében. Die Werte und Erinnerungszeichen die deutschen Nationalität im Komitat Tolnau. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (Gyökerek és hajtások 4.)

Kurucz, Rózsa – Klein, Ágnes – Józan-Jilling, Mihály – Krémer, György (2010): Német nemzetiség Tolna megyében. Die deutsche Minderheit im Komitat Tolnau. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (Gyökerek és hajtások 1.)

Lovas, Csilla (Hg.) (2011): Liszt Ferenc és Szekszárd. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárdi füzetek 4.)

Simon, Mária (Hg.) (1997): Unverlierbare Heimat. Von der Vertreibung bis zur Selbstverwaltung. Szekszárd: Deutsche Minderheitenselbstverwaltung

Szabó, Géza (2016): Szekszárd alsóvárosi tér-képek. Szekszárd: Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület (Szekszárd alsóvárosi emlékek II.) S. 38.

Szenyéri, Zoltán (2008): Honfoglalás, kiűzetés, megmaradás. Fejezetek a dél-dunántúli németség történetéből, 1700-2007. Dombóvár: Magánkiadás

Szeri, Árpád (2013): Tolna megye történelmi atlasza. Historischer Atlas des Komitates Tolnau. Historical atlas of Tolna County. S. l.: VIKI-Média Kft.

Tóth, Zoltán (1989): Szekszárd társadalma a századfordulón. Történelmi rétegződés és társadalmi átrétegződés a polgári átalakulásban. Budapest: Akadémiai Kiadó

Töttős, Gábor (2008): Szekszárd. Mesélő útikönyv. Szekszárd – Paks: Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület

Töttős, Gábor (1987): A szekszárdi szőlő és bor. A történelmi borvidék története a kezdetektől a II. világháborúig. Szekszárd: Aliscavin

Töttős, Gábor (1986): Történelmi séták Szekszárdon. Szekszárd: Szekszárd Városi Tanács

Vendel, István (2006): Szekszárd megyei város monográfiája. Hasonmás kiadás. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Vitéz, Attila – V. Kápolnás, Mária (2004): Üdvözlet Szegzárdról!. Szekszárd: Magánkiadás

 

Internetes források

 

http://lexikon.katolikus.hu/

https://archivum.pecsiegyhazmegye.hu/hirek/szerzetesek/1209-pali-szent-vince-szeretetleanyai-hu

http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/szd1819.shtml

https://www.kozterkep.hu/22381/sener-haz-epuletdiszei

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tormay_K%C3%A1roly

http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/augusz.shtml

https://szekszard.hu/hu/bor-turizmus-szabadido/szekszardrol

https://terkeplap.wmmm.hu/terkep

https://www.jakd.hu/index.php?p=evfordulo&id=394#lbg

https://www.dbu.hu/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079045874350

https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1856/

https://wmmm.hu/varmegyehaz-kiallitasok/kiallitasok/liszt-emlekkiallitas/