LEBEN

A falu két földesúri családja a rangbéli különbségek ellenére is szívélyes, baráti viszonyt ápolt a somberekiekkel. A település lakói máig sok mindenért hálásak nekik, amit az ezen az állomáson elhelyezett köszönőkönyv is bizonyít.