Ügyintézés és papírmunka

Az apátsági hiteleshelyen, az uradalmi intézőségben, a járási székhely egészségügyi, pénzügyi, adó-, anyakönyvi vagy földhivatalában, a járásbíróságon, a rendőrségen, az általános vagy középiskolában, az egészségügyi centrumban, az idősek otthonában vagy a művelődési központban – Pécsváradon számos hivatalos ügyet el lehetett és lehet intézni.