Isten a kezdet és a vég

„A kegyelmes Isten őrzi ezt a házat éjjel és nappal”; „Hol áldás, ott Isten. Hol Isten, ott szükség nincsen.“ Mély vallásosság és Istenbe vetett bizalom jellemzi mind a katolikus, mind a protestáns – főként lutheránus – vallási közösségeinket. Isten jelenléte átszövi a magyarországi németek egész életét.

Számos Istent említő mondást találhatunk azokon a kézzel hímzett textíliákon, falvédőkön, kéztörlőkön és polccsíkokon, melyek régen a ház különböző lakóhelyiségeit díszítették. Az állomás német nyelvű tábláján ezekből találhatunk válogatást, mégpedig különböző településekről. A tábla magyar oldalán pedig archív fotók és más dokumentumok nyújtanak bepillantást a keresztény szokásokba, jelenítik meg az emberi élet fordulópontjait a két vallási közösségben. A táblán helyet kapott például a keresztelő, az elsőáldozás és a bérmálás, az esküvő és a temetés.

A kísérőfüzet vallási szokásokat mutat be. Olyan szokások ezek, melyeket a vallási közösségek az egyházi ünnepek alkalmával önszerveződve, az egyház közbenjárása nélkül is megrendeztek, és amelyek mind a közösség mély vallásosságáról tanúskodnak. A füzetben három ilyen szokásról olvashatunk.

A két installáción a vallási ünnepek részben különböző eloszlását láthatjuk a katolikus és az evangélikus egyházi év rendje szerint.