FETH JÓZSEF,
KIS-BERLIN EGYKORI LAKÓJA

Feth József az 1960-as években költözött Mohácsra, az akkoriban Kis-Berlinként emlegetett új városrészbe. Sok környékbeli sváb család költözött abban az időben a városba. A Német Nemzetiségi Ház előtt megtalálható állomás nemcsak e családok sorsának alakulásáról mesél, hanem az új városrész több évszázados fejlődéséről is. Ismeri a Mohács környéki sváb falvak népviseletét? Miben különböznek egymástól? Az állomás digitális játéka erről is információval szolgál.