A HIT MINT TÁJÉKOZÓDÁSI PONT

A vallás, az egyházi ünnepek mind a mai napig fontos közösségmegtartó események. A Nepomuki Szent János szobor az Úrnapi körmenet egyik stációja, ahol a liturgikus ének még napjainkban is német nyelven csendül fel. Ha szeretne megismerkedni a helyi legendákkal és a kápolnák történetével, ne hagyja ki ezt az állomást – még akkor se, ha az oda vezető út meredeknek tűnik! Azt is megtudhatja, hogy a helyiek miért emlékeznek meleg szívvel Hufnágel János plébánosra, emellett fény derül arra is, hogy miért van Dunabogdánynak egy öreg és egy új kálváriája is.