Szent János, légy jó Atyánk, testi-lelki pátrónánk!

Nemcsak a világi élet vígasságai, hanem mély vallásos érzület és a lelki üdvözülésre való törekvés is formálták a csolnoki közösséget. A mai templomot Grassalkovich Antal kamaraelnök építtette 1721-ben, annak védőszentje Nepomuki Szent János. Ez az állomás bepillantást enged a település vallási életébe.