blank
PILISSZENTIVÁN
A pilisszentiváni német nemzetiségi tanösvényt végigjárókat egy képzeletbeli, hétfős család vezeti. A „sváb” háznép valamennyi tagja egy-egy erényt testesít meg: a fiatal lány, Anna, például a tisztaságot, Theresia, a nagymama, a türelmet, a kisfiú, Nikolaus a mértékletességet. Jöjjön el Ön is, ismerje meg a tanösvény-állomásokon elhelyezett táblák segítségével a képzeletbeli család összes tagját! Garantáltan sok érdekességet tudhat meg a pilisszentiváni németek múltjáról és jelenéről, valamint mindazokról az értékekről, amelyek életük minden mozzanatát meghatározták.
blank
SOMBEREK

Ha ellátogatnak a sombereki német nemzetiségi tanösvényhez, interaktív táblák és egyéb elemek segítségével ismerhetik meg a falu nemzetiségi összetételét, az ottani németség történetét és jelenét. Emellett pedig olyan izgalmas információkkal is gazdagodhatnak, amelyekből megtudhatják, mi köze a templom harangjainak a kommunikációhoz, illetve hogyan segítette a falu egykori bárónője települése egyszerű lakosságát. Arra is fény derül, hogy ki az az országosan is elismert író, aki sombereki német nemzetiségi család sarjaként e településen töltötte gyermekéveit.

blank
TARJÁN

Tarján újabb attrakciója egy német nemzetiségi tanösvény. A létesítmény a helyi német önkormányzatnak, a faluban működő civil szervezeteknek és az intézmények szoros együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg. A hétállomásos tematikus útvonal a tarjáni németek történetének, mindennapjainak, szokásainak, kulturális és vallási életének, anyanyelvének és jelenének érdekes és ez idáig kevéssé ismert mozzanatait emeli ki. Valamennyi állomáson megjelenik egy-egy idézet a falu szülötte, Mikonya József Tizenkét hónap egy év című verséből.

blank
FEKED
Joggal tartja úgy egy német mondás: „A fa az ember egyik legjobb barátja.” Hagyományos paraszti közösségekre ez fokozottan érvényes, így a kis baranyai falura, Fekedre is. Az itteni németség életének szinte nem volt olyan területe, amelyben a fa nem játszott szerepet. A környező erdők fáit sokrétűen hasznosították: építő- és tüzelőanyagként, ételeik elkészítéséhez és tartósításához, használati tárgyaik, szerszámaik alapanyagaként, sőt még ruházkodásukban is jutott szerep a fának. Végigkísérte életüket a bölcsőtől a menyasszonyi ládán át a koporsóig. A „fa” szimbolikus értelemben is rendkívül szerteágazó jelentésű, gondoljunk csak a családfa, gyökerek, évgyűrűk szavakra, melyek szintén megjelennek a tanösvény állomásain.
blank
MECSEKNÁDASD

Áldás, avagy az isteni gondviselés ajándéka; alázat, avagy az Istenbe vetett hit és vallásosság; tehetség, amit a születésünk óta magunkban hordozunk; kitartás, amire a család nevelt bennünket; hozzáállás, ahogyan a dolgunkat végezzük; érték, amit az életben fontosnak tartunk; és hála, az, hogy semmit nem veszünk természetesnek: az ösvényt végigjárva a nádasdi néplélek e hét kulcsfogalmával ismerkedhetünk meg, mégpedig a legkülönbözőbb témákkal kapcsolatban. Megtudhatjuk többek között, hogy voltak idők, amikor a faluban egyszerre 41 kőfaragó dolgozott, vagy hogy az egykori javasasszony mely gyógymódokkal küzdött bizonyos súlyos gyermekbetegségek ellen. „Ma már hálát adtál?” – az egyik állomáson például ezt a kérdést szegezik a látogatónak, gondolkodásra késztetve őt arról, hogy a nádasdiak hálával teli, istenfélő beállítottsága vajon milyen hatással lehetett az egyénre és a közösségre. Aki bejárja a tanösvényt, az bizonyára nem csak információkkal, de lelkiekben is gazdagodik.

blank
BÁTASZÉK

Bátaszéken számos történet, anekdota és különlegesség lelhető fel. A tanösvény hét állomásán különféleképp elevenedik meg a „városias falunak, falusias városnak” nevezett Bátaszék Janus-arcúsága, azaz kettőssége. A látogatók számos érdekességet tudhatnak meg a helyi Mária-kultuszról, a pezsgő egyesületi életről, korábbi elnéptelenedett külterületekről, a városias hangulatról és életérzésről, a szódavízkészítésről, sőt, az is kiderül, miért mondható el egykori helyi iparosok tucatjairól, hogy „Törökországból” Törökországba mentek dolgozni.

blank
CSOLNOK

A faluközösség egykor szakma, szociális státusz, vagyon és iskolai végzettség szerint több csoportra oszlott, és ez a differenciálódás megmutatkozott a férfiak legfontosabb szabadidős tevékenységének helyszíneiben is: minden csoportnak megvolt ugyanis a saját kocsmája. A Csolnok központjában lévő nyolc állomásos tematikus út vezérmotívuma épp erre utal: a helyi kocsmákon és azok társadalmi szerepén keresztül mutatja be a faluban élő németséget. A tanösvényt bejárók számos különleges történettel gazdagodhatnak – megismerhetnek többek között egy különleges helyi felnőtté válási beavatást is –, a kísérőfüzet és az állomásokon található installációk révén átfogó képet kaphatnak a helyi németség történetéről és kultúrájáról.

blank
BAJA
A nyolc állomásból álló sétaútvonal Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (MNÁMK) területén található és „A múltnak jövője van“ tematikus mottót viseli. A többi német tanösvénnyel ellentétben ez a tematikus út nem egy konkrét település jellegzetességeit mutatja be, hanem általánosságban fókuszál a magyarországi németségre. Az információs táblákat, interaktív elemeket és kísérőfüzetet magában foglaló tanösvény vezérmotívuma a „Közösség”. E téma köré rendeződnek különböző tematikus súlypontjai, így a németek betelepítése, a hagyományos családi szerepek, a falusi közösségek együttélése, a megélhetés, az anyanyelv, a vallási közösségek és modern közösségi formák, valamint a fenntartható hagyományőrzés és a magyarországi német identitás lehetséges irányzatai.
blank
BÁND

„Hit”, „Szorgalom”, „Tudás”, „A Herendi Porcelánmanufaktúra szolgálatában”, „Honvágy”, „Christkindl” és „Hazaszeretet” – ezeket a címeket viselik a bándi tanösvény egyes állomásai. A falu szakrális teréről, erényeiről, híres szülötteiről és egy különleges helyi adventi szokásáról, a Christkindl betlehemes játékról tudhatnak meg részleteket az ide látogatók. A bándi német önkormányzat a német nemzetiségi tanösvénnyel többek között a helyi óvodásokat és iskolásokat szeretné megszólítani, mivel ezek a korosztályok a magyarországi német kultúráról már csak kevés ismeretet hoznak magukkal otthonról.

blank
MOHÁCS

A történelmi kisváros, Mohács német nemzetiségi jellege jelentős. Ez azonban némileg eltér a környékbeli falvakétól: egyrészt mert a helyi németség életét nagyban meghatározta a Duna közelsége, másrészt mivel a városban a környező sváb falvak jellegzetességeinek izgalmas szintézise figyelhető meg. 

A tanösvény mondanivalója két szintet foglal magában: minden állomáson egy-egy helybéli személyiség történetén keresztül mutatja be a települési jellegzetességeket.

blank
PÉCSVÁRAD

Pécsvárad ezer esztendeje a Zengővidék központja.

Ebből a megállapításból olyan tények következnek, amelyek meghatározzák a város és lakóinak történetét, és megmagyarázzák a pécsváradi németség sajátos jellemzőit. 

A tanösvény hét állomása azokon a városrészeken vezet át, ahol a németek évszázadok óta jelen vannak. Emlékhelyeket köt össze, rejtett kincseket is bemutat. A tábla, annak helye és a kísérőfüzet együtt közvetítik a teljes történetet, amit interaktív elemek, letölthető munkafüzet és hang- és képanyag tesznek teljessé. Ez utóbbi QR-kódok segítségével érhető el és folyamatosan bővül, frissül a tartalom.  

Kellemes felfedezőutat kívánunk!

blank
DUNABOGDÁNY

A mintegy háromezer lakosú Dunabogdányt sokan ismerik gyönyörű fekvéséről, takaros utcáiról, aktív német közösségéről, de a település neve nemzedékek óta egybeforrt a kőbányászattal, kőfaragással is. Évszázadok óta jelentős a német lakosság aránya, az ő életüket pedig nagyban alakította a vallásosságuk, a sorscsapásokkal teli történetük és a falu Duna-menti fekvése is. Ugyanakkor nagy jelentőséggel bír az ottani borkultúra, a gyümölcstermesztés hagyománya, valamint a korántsem átlagos zenei kultúra.

Mindezzel kapcsolatban számos izgalmas részletbe kap bepillantást az, aki bejárja a tanösvényt. A nyolc, kétnyelvű táblákkal ellátott állomás, valamint az azokhoz tartozó, gazdagon illusztrált kísérőfüzet kalauzol végig a tanösvényen.

Lehrpfad - Seksard/Szekszárd
blank
SZEKSZÁRD

A szekszárdi németek sajátos városi-polgári életmódjukkal, erős közösségi kötődésükkel és munkakultúrájukkal egyfajta példakép-szerepet töltöttek be. A városban sétálva számos emléket találunk, amelyet a magyarországi németek hagytak maguk után: sok-sok épület tanúskodik egykori és jelenleg élő magyarországi német származású személyiségek munkásságáról, a belváros arculatát pedig számos német szakember tevékenysége alakította. Mindemellett Szekszárd polgárainak és a környező települések lakosságának többszáz esztendős együttélése is jelentősen hozzájárult a város méltán jó hírnevéhez.

Moor/Mór (Üvegnegatív a Hadtörténeti Intézettől)
blank
MÓR

A tanösvény vezérmotívuma a szőlő. Nemcsak azért, mert évszázadokon át a szőlőtermesztés biztosította a helyi németek megélhetését és gyarapodását, hanem azért is, mert a szőlő – Mór méltán híres jelképe – és a városban élő németek története, kultúrája között világos párhuzamok vonhatók. Ahogy a szőlőtőke is a gyökereire támaszkodva növekszik és erősödik, úgy fejlődtek az itt letelepedett németek is gyökereikre támaszkodva erőteljes közösséggé. Miképp a növényen új levelek sarjadnak, úgy építették a móriak a szőlőtermesztésből származó hasznot visszaforgatva a takaros házaikat és pincéiket. Ahogyan a szőlő a viharral dacolva indáival a karóba kapaszkodik, úgy találtak az emberek a helyi kapucinus rend tevékenykedése nyomán gazdasági és lelki támaszt. Miként a növény képes virágba borulni, úgy volt képes e közösség Magyarország-szerte jelentős szellemi nagyságokat adni. A móri németek vendégszeretete, gasztronómiája, visszafogott öltözködése és kultúrája a virágból kifejlődő gyümölcshöz hasonlatos. És ahogyan a növénynek állandó gondozásra, a gyökérnek állandó táplálékra van szüksége, úgy a hagyományok életben tartásának és továbbadásának a ma a városban élő utódok igyekezetére.

Lehrpfad.hu - Hercegkút
blank
HERCEGKÚT

Hercegkút települést 1750-ben, Mária Terézia uralkodása alatt alapították, mégpedig sváb-alemann telepesek, akik a jobb élet reményében érkeztek a Tokaj-hegyaljai új hazájukba. Az elnéptelenedett vidéket új életre keltették. Egy részük mélyreható szőlőtermesztési ismeretek birtokában települt Magyarországra, e tudást pedig új falujuk népével is megosztották. Mind eközben mindnyájan az óhazából hozott kulturális és vallási hagyományok és értékek szerint élték mindennapjaikat, építették-szépítették Hercegkutat. Mindennek részleteiről az egyik pincesortól a másikig húzódó hatállomásos tanösvény mesél.

Lehrpfad.hu - Nyergesújfalu
blank
NYERGESÚJFALU

Köztudott, hogy a 18. század során Magyarországra betelepülő németek számára különösen fontos volt, hogy az új hazájukban, településükön meglegyen „a négy W: azaz a Wasser/víz, a Wald/erdő, a Weinberg/szőlőhegy és a Wiese/mező”. Nyergesújfalun ezt a helyi németek ősei mind megtalálták és meg is őrizték. Van vizük, hisz a városuk a Duna mellett fekszik, rendelkeznek erdőkkel, mezőkkel és még egy pincefaluval is.
Elődeik szorgalmasak, takarékosak, észszerűek, nyitottak és kreatívok voltak. Az elmúlt 300 évben olyan értékeket teremtettek meg, olyan szokásokat és hagyományokat valósítottak meg, melyekre a mai napig büszkék a település lakosai. A tanösvény állomásai ezeket az értékeket ismerteti meg az oda látogatókkal, miközben megelevenedik a múlt.