blank
PILISSZENTIVÁN
A pilisszentiváni német nemzetiségi tanösvényt végigjárókat egy képzeletbeli, hétfős család vezeti. A „sváb” háznép valamennyi tagja egy-egy erényt testesít meg: a fiatal lány, Anna, például a tisztaságot, Theresia, a nagymama, a türelmet, a kisfiú, Nikolaus a mértékletességet. Jöjjön el Ön is, ismerje meg a tanösvény-állomásokon elhelyezett táblák segítségével a képzeletbeli család összes tagját! Garantáltan sok érdekességet tudhat meg a pilisszentiváni németek múltjáról és jelenéről, valamint mindazokról az értékekről, amelyek életük minden mozzanatát meghatározták.
blank
SOMBEREK
A sombereki német nemzetiségi tanösvényen végigmenve modern, interaktív táblák és egyéb elemek segítségével ismerhetjük meg a falu nemzetiségi összetételét, az ottani németség történetét és jelenét, emellett pedig olyan izgalmas információkkal is gazdagodhatunk, amelyekből megtudhatjuk, mi köze a templom harangjainak a kommunikációhoz, hogyan segítette a falu egykori bárónője települése egyszerű lakosságát, valamint, hogy vajon ki az az országosan is elismert író, aki sombereki német nemzetiségi család sarjaként e településen töltötte gyermekéveit.
blank
TARJÁN
Tarján újabb attrakciója egy német nemzetiségi tanösvény. A létesítmény elkészülte a helyi német önkormányzat, a faluban működő civil szervezetek és intézmények szoros együttműködésén nyugszik. A hétállomásos tematikus útvonal a tarjáni németek történetének, mindennapjainak, szokásainak, kulturális és vallási életének, anyanyelvének és jelenének érdekes és ez idáig kevéssé ismert mozzanatait emeli ki. Valamennyi állomáson megjelenik egy-egy idézet a falu szülötte, Mikonya József Tizenkét hónap egy év című verséből.
blank
FEKED
Joggal tartja úgy egy német mondás: „A fa az ember egyik legjobb barátja.” Hagyományos paraszti közösségekre ez fokozottan érvényes, így a kis baranyai falura, Fekedre is. Az itteni németség életének szinte nem volt olyan területe, amelyben a fa nem játszott szerepet. A környező erdők fáit sokrétűen hasznosították: építő- és tüzelőanyagként, ételeik elkészítéséhez és tartósításához, használati tárgyaik, szerszámaik alapanyagaként, sőt még ruházkodásukban is jutott szerep a fának. Végigkísérte életüket a bölcsőtől a menyasszonyi ládán át a koporsóig. A „fa” szimbolikus értelemben is rendkívül szerteágazó jelentésű, gondoljunk csak a családfa, gyökerek, évgyűrűk szavakra, melyek szintén megjelennek a tanösvény állomásain.
blank
MECSEKNÁDASD
Áldás, avagy az isteni gondviselés ajándéka; alázat, avagy az Istenbe vetett hit és vallásosság; tehetség, amit a születésünk óta magunkban hordozunk; kitartás, amire a család nevelt bennünket; hozzáállás, ahogyan a dolgunkat végezzük; érték, amit az életben fontosnak tartunk; és hála, az, hogy semmit nem veszünk természetesnek: az ösvényt végigjárva a nádasdi néplélek e hét kulcsfogalmával ismerkedhetünk meg, mégpedig a legkülönbözőbb témákkal kapcsolatban. Megtudhatjuk többek között, hogy voltak idők, amikor a faluban egyszerre 41 kőfaragó dolgozott; vagy hogy az egykori javasasszony mely gyógymódokkal küzdött bizonyos súlyos gyermekbetegségek ellen. „Ma már hálát adtál?” – az egyik állomáson például ezt a kérdést szegezik a látogatónak, gondolkodásra késztetve őt arról, hogy a nádasdiak hálával teli, istenfélő beállítottsága vajon milyen hatással lehetett az egyénre és a közösségre. Aki bejárja a tanösvényt, az bizonyára nem csak információkkal, de lelkiekben is gazdagodik.
blank
BÁTASZÉK
Bátaszéken számos történet, anekdota és különlegesség lelhető fel. A tanösvény hét állomásán különféleképp elevenedik meg a „városias falunak, falusias városnak” nevezett Bátaszék Janus-arcúsága, azaz kettőssége. A látogatók számos érdekességet tudhatnak meg a helyi Mária-kultuszról, a pezsgő egyesületi életről, korábbi elnéptelenedett külterületekről, a városias hangulat- és életérzésről, a szódavízkészítésről, sőt, az is kiderül, miért mondható el egykori helyi iparosok tucatjairól, hogy „Törökországból” Törökországba mentek dolgozni.
blank
CSOLNOK
A faluközösség egykor szakma, szociális státusz, vagyon és iskolai végzettség szerint több csoportra oszlott, és ez a differenciálódás megmutatkozott a férfiak legfontosabb szabadidős tevékenységének helyszíneiben is: minden csoportnak megvolt ugyanis a saját kocsmája. A Csolnok központjában lévő nyolc állomásos tematikus út vezérmotívuma épp erre utal: a helyi kocsmákon és azok társadalmi szerepén keresztül mutatja be a faluban élő németséget. A tanösvényt bejárók számos különleges történettel gazdagodhatnak – megismerhetnek többek között egy különleges helyi felnőtté válási beavatást is –, és a kísérőfüzet és az állomásokon található installációk révén átfogó képet kaphatnak a helyi németség történetéről és kultúrájáról.
blank
BAJA
A nyolc állomásból álló sétaútvonal Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (MNÁMK) területén található és „A múltnak jövője van“ tematikus mottót viseli. A többi német tanösvénnyel ellentétben ez a tematikus út nem egy konkrét település jellegzetességeit mutatja be, hanem általánosságban fókuszál a magyarországi németségre. Az információs táblákat, interaktív elemeket és kísérőfüzetet magában foglaló tanösvény vezérmotívuma a „Közösség”. E téma köré rendeződnek különböző tematikus súlypontjai, így a németek betelepítése, a hagyományos családi szerepek, a falusi közösségek együttélése, a megélhetés, az anyanyelv, a vallási közösségek és modern közösségi formák, valamint a fenntartható hagyományőrzés és a magyarországi német identitás lehetséges irányzatai.
blank
BÁND
Hit, Szorgalom, Tudás, A Herendi Porcelánmanufaktúra szolgálatában, Honvágy, Christkindl és Hazaszeretet – ezeket a címeket viselik a bándi tanösvény egyes állomásai. A falu szakrális teréről, erényekről, híres szülöttekről és egy különleges helyi adventi szokásról, a Christkindl betlehemes játékról tudhatnak meg részleteket az ide látogatók. A bándi német önkormányzat a német nemzetiségi tanösvénnyel többek között a helyi óvodásokat és iskolásokat szeretné megszólítani, mivel ezek a korosztályok a magyarországi német kultúráról már csak kevés ismeretet hoznak magukkal otthonról.
blank
MOHÁCS

A történelmi kisváros, Mohács német nemzetiségi jellege jelentős. Ez azonban némileg eltér a környékbeli falvakétól: egyrészt mert a helyi németség életét nagyban meghatározta a Duna közelsége, másrészt mivel a városban a környező sváb falvak jellegzetességeinek izgalmas szintézise figyelhető meg. 

A tanösvény mondanivalója két szintet foglal magában: minden állomáson egy-egy helybéli személyiség történetén keresztül mutatja be a települési jellegzetességeket.

blank
PÉCSVÁRAD

Pécsvárad ezer esztendeje a Zengővidék központja.

Ebből a megállapításból olyan tények következnek, amelyek meghatározzák a város és lakói történetét, és magyarázzák a pécsváradi németség sajátos jellemzőit. 

A tanösvény hét állomása azokon a városrészeken vezet át, ahol a németek évszázadok óta jelen vannak. Emlékezethelyeket köt össze, rejtett kincseket is bemutat. A tábla, a hely, ahol áll és a kísérőfüzet együtt közvetítik a teljes történetet, amit interaktív elemek, letölthető munkafüzet és hang- és képanyag tesznek teljessé. Ez utóbbi QR-kódok segítségével érhető el és folyamatosan bővül, frissül a tartalom.  

Kellemes felfedezőutat kívánunk!

blank
DUNABOGDÁNY
A mintegy háromezer lakosú Dunabogdányt sokan ismerik gyönyörű fekvéséről, takaros utcáiról, aktív német közösségéről, de a település neve nemzedékek óta egybeforrt a kőbányászattal, kőfaragással is. Évszázadok óta jelentős a német lakosság aránya, az ő életüket pedig nagyban alakította a vallásosságuk, a sorscsapásokkal teli történetük, a falu Duna-menti fekvése, ugyanakkor nagy jelentőséggel bír az ottani borkultúra, a gyümölcstermesztés hagyománya, valamint a korántsem átlagos zenei kultúra.

Mindezzel kapcsolatban számos izgalmas részletbe kap bepillantás az, aki bejárja a tanösvényt. A nyolc, kétnyelvű táblákkal ellátott állomás, valamint az azokhoz tartozó, gazdagon illusztrált kísérőfüzet kalauzol végig a tanösvényen.